Kuntastrategia

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiatyö on uuden valtuustokauden tärkein tehtävä sekä strategian lopputuloksen että osallistuttavan strategiaprosessin näkökulmista.

Kuntastrategiatyön roolit

Johtoryhmä vastaa strategian valmistelusta yhdessä konsultin kanssa, osallistuen kyselyn ja työpajojen kautta strategian sisällön tuottamiseen sekä esittää (kunnanjohtaja) strategian hyväksymistä.

Konsultti suunnittelee, toteuttaa ja analysoi sähköiset ennakkokyselyt, kokoaa tarvittavat tausta-aineistot, suunnittelee ja toteuttaa työpajat, kokoaa ja tiivistää strategian sisällön sekä esittelee valmiin strategian.

Kunnan henkilöstö, kuntalaiset, yhdistykset, yritykset ja muut kunnan sidosryhmät osallistuvat kyselyjen kautta strategian sisällön muodostumiseen.

Kuntastrategia -palveluna paketin sisältö:

 • Aloitustapaaminen: kuntastrategian työsuunnitelma, aikataulut ja osallistujien roolit
 • Sähköinen ennakkokysely (sisäinen) henkilöstölle ja luottamushenkilöille
 • Sähköinen ennakkokysely (ulkoinen) kuntalaisille ja sidosryhmille
 • Kyselyjen (2kpl) tuloksien yhteenveto, analysointi ja esitteleminen
 • Kunnan ja toimintaympäristön tausta-aineistojen kokoaminen ja esitteleminen
 • Kahden (2X3h) osallistavan kuntastrategiatyöpajan suunnittelu ja toteuttaminen
 • Työpajojen aikaansaannoksien kirjallinen yhteenveto sekä johtopäätökset
 • Kuntastrategian sisällön kokoaminen ja tiivistäminen esittelykuntoon
 • Kommentointikierros ja strategian viimeisteleminen
 • Kuntastrategian esittely ja luovuttaminen tilaajalle

Kuntastrategia muodostuu tiivistelmästä/yhteenvedosta (A4), strategian tausta-aineistoista sekä käynnistettävistä strategisista projekteista ja niiden aikatauluista.

Palvelun kokonaishinta: 7763 euroa

Paketti sisältää matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia lukuun ottamatta kaikki muut kustannukset.

Microsoft Teams tai muilla vastaavilla etäyhteyksillä toimitetut palvelut ilman matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia.

Optiot:

 • Strategiatyötä syventävät lisätyöpajat (525 euroa/kpl)
 • Strategian kuvittaminen graafiseen muotoon (tuntityönä)

Hinnat Alv. 0%.