Kuntien toiminta ja toimintaympäristö

Muutos on tullut jäädäkseen myös kuntiin. Kuntatalous, digitalisaatio ja vihonviimeisimpänä korona - viimeinen vuosikymmen on ravistellut kuntien hallintoa ja palveluja ennennäkemättömällä tavalla. Paras keino sopeutua muutokseen on osallistua siihen aktiivisesti, eturivistä.

Kuntien toiminta ja toimintaympäristö -koulutuksessa käydään läpi kuntien toimintaa, taloutta ja lainsäädäntöä, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoien tehtäviä, työnjakoa ja yhteistyötä, osallistumista ja vaikuttamista, verkostoja, viestintää sekä kuntien tulevaisuutta ja digitalisaatiota.

Koulutus on toteutettavissa paikan päällä, etäyhteydellä, niiden yhdistelmänä tai tallenteena. Kaikki koulutukset ja toteutusmuodot sisältävät osallistuttavia osuuksia. Koulutuksen kesto on 4 X 2h tai 2 X 3h sisältäen tauot ja osallistavat osuudet.

Ensimmäinen koulutus aiheesta: Kuntien tulevaisuus ja digitalisaatio

Koulutuksessa käydään läpi kuntien tulevaisuutta ja digitalisaatiota muutoksen ja uudistumisen näkökulmista. Koulutuksessa hyödynnetään Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon sekä Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 -kirjoja, joita on mahdollisuus myös tilata osallistujille jaettavaksi.

Toinen koulutus aiheesta: Kuntien toiminta, talous ja lainsäädäntö

 • Kuntien toimintaympäristö
 • Kunnan palvelutuotanto
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Hallintosääntö ja kuntastrategia
 • Talousarvio ja tilinpäätös
 • Kuntalaki ja hallintolaki

Kolmas koulutus aiheesta: Luottamushenkilöiden tehtävät, työnjako ja yhteistyö

 • Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien tehtävät
 • Luottamushenkilöiden erilaiset roolit
 • Luottamushenkilöiden oikeudet ja vastuut
 • Luottamushenkilöiden esteellisyysperusteet
 • Valmistelun ja päättämisen työnjako
 • Yhteistyö kunnan henkilöstön kanssa

Neljäs koulutus aiheesta: Osallistuminen ja vaikuttaminen, verkostot ja viestintä

 • Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet
 • Verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen
 • Luottamushenkilöiden tietolähteet verkossa
 • Avoimuus ja julkisuus kunnan toiminnassa
 • Sisäisen ja ulkoisen kuntaviestinnän ABC
 • Sosiaalinen media osana vaikuttamista

Koulutuksen kokonaishinta 3000 euroa.

Paketti sisältää matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia lukuun ottamatta kaikki muut kustannukset.

Microsoft Teams tai muilla vastaavilla etäyhteyksillä toimitetut palvelut ilman matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia.

Hinnat Alv. 0%.