AVARASTI-uutiskirje 2/2020

Tässä vuoden 2020 toisessa AVARASTI-uutiskirjeessä käännämme katseet Avarasti kohti vuotta 2021! Vuosi tuo tullessaan kunnille mm. kuntavaalit ja kuntastrategioiden päivittämisen. Uutiskirjeessä kerrotaan myös mistä Kuntien digitalisaatiossa on kysymys. AVARASTI-uutiskirjeitä julkaistaan ensi vuonnakin noin 1-2 kuukauden välein.Kiitos tästä vuodesta ja rauhallista joulun aikaa!

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021

• ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

• ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

• ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021

• ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021

• vaalipäivä: 18.4.2021

• tulosten vahvistaminen: 21.4.2021

• valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Avarastin asiantuntijapalvelut kuntavaaleihin:

KUNTAVAALIEN EHDOKASKOULUTUS (PUOLI PÄIVÄÄ)

LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS (PUOLI PÄIVÄÄ)

Lähde ja lisätietoja: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Kuntastrategiat

Kuntalain (37§) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään Kuntalaissa (110§) seuraavasti:

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntastrategiaan liittyvät palvelut AVARASTI-verkkokaupassa:

KUNTASTRATEGIAT -PUHE (30-60MIN)

KUNTASTRATEGIAT -KOULUTUS (PUOLI PÄIVÄÄ)

KUNTASTRATEGIAT -KOULUTUS (KOKO PÄIVÄ)

KUNTASTRATEGIAT -KONSULTOINTI (2-4PV)

KUNTASTRATEGIAT -KONSULTOINTI (5-9PV)

Kuntien digitalisaatio

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä. Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntien digitalisaatiosta on yhtä monta toteutusta kuin Suomessa kuntia. Digitalisaatio muuttaa tapojamme elää ja tehdä työtä, käyttää palveluja sekä osallistua ja vaikuttaa. Digitalisaatio on toiminnan muutosta, yhteistyötä, avoimuutta ja uusia teknologioita. Digitalisaation myötä työskentelyn ja asioinnin tulisi olla aiempaa helpompaa.

Kuntien digitalisaatio koskettaa kaikkia; kuntalaisia, kunnan työntekijöitä, kunnan johtoa ja luottamushenkilöitä. Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukuisia kuntia, jotka eivät ole reagoineet muutoksiin riittävällä vakavuudella tai nopeudella. Myöhemminkin ehtii, mutta matka muihin voi olla kilpailumielessä liian pitkä, kun asukkaat ja työntekijät ovat jo äänestäneet jaloillaan. Kuntien digitalisaatiosta on tullut kilpailukykytekijä!

Avarastin asiantuntijat auttavat mielellään niin digitalisaatioon liittyvien kysymyksien asettelussa kuin niihin vastauksien etsimisessä!

Lue lisää kuntien digitalisaatiosta ja palveluista digitalisaation edistämiseksi täällä.

AVARASTI-verkkokauppa

AVARASTI-verkkokaupasta löydät monipuolisen tarjonnan puhe-, koulutus-, konsultointi- ja kirjoituspalveluja, joita voit tilata kiinteällä hinnalla nopeasti ja helposti. Valitset vain palvelun, palvelun toteutusmuodon, haluamasi ajankohdan ja teet tilauksen laskutustiedoilla. Me hoidamme loput!

Uusimmat tuotteistetut palvelut:

KUNTA KORONAN JÄLKEEN -KOULUTUS (PUOLI PÄIVÄÄ)

KUNTA KORONAN JÄLKEEN -KOULUTUS (KOKO PÄIVÄ)

KUNTA KORONAN JÄLKEEN -KONSULTOINTI (2-4PV)

KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA -KOULUTUS (KOKO PÄIVÄ)

KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

TULEVAISUUSKOULUTUS (PUOLI PÄIVÄÄ)

TULEVAISUUSKOULUTUS (KOKO PÄIVÄ)

AVARASTI-blogi

AVARASTI-blogissa Avarastin asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista ja mielenkiintoisista kunta-alan asioista, ajatuksista, ilmiöistä, ideoista ja innovaatioista. Blogikirjoituksista voit saada omassa työssäsi hyödynnettävää uutta tietoa ja uudenlaisia näkökulmia. Myös Avarasti-blogin uudet julkaisut voit tilata suoraan sähköpostiisi.

Uusimmat blogikirjoitukset:

Kiireestä kiireettömyyteen ja osallistumisesta läsnäoloon

Toimivat digipalvelut uusina lähipalveluina

Kun kuntien digitalisaatiosta tuli kilpailukykytekijä!

Avarasti-videot

Avarasti-videoita julkaistaan Avarastin YouTube-kanavalla. Videot tuotetaan ja kuvataan uudella Avarasti-studiolla, joka on vielä testaus- ja kehitysvaiheessa. Kuvan ja äänen laatua sekä omaa sisällöntuotantoa parannetaan askel kerrallaan. Tilaamalla kanavan saat aina ensimmäisenä ilmoituksen uusimmista videoista!

Yhteistyöterveisin,

Toni Auvinen, Luova yrittäjä

Toni Auvinen Avarasti Oy

Nopeimmin otat yhteyttä soittamalla tai WhatsApp-viestillä: 044 245 0818. Sähköpostikin löytää perille osoitteessa: toni.auvinen@avarasti.fi Ollaan yhteyksissä!

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 3.4.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Toni Auvinen Avarasti Oy
Säestäjäntie 17
71800 Siilinjärvi

0442450818
toni.auvinen@avarasti.fi
www.avarasti.fi
2004563-6

AVARASTI-verkkokauppa myy tuotteistettuja asiantuntijapalveluja. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen, toimitustapojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Palvelut tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin, täyttämällä tilauslomakkeen tiedot ja lähettämällä tilaus. Tilatessaan verkkokaupasta tilaajan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin sekä rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

Tilauksen maksaminen

Lasku tilauksesta lähetetään verkkolaskuna tai PDF-laskuna sähköpostin liitteenä jälkikäteen.

Maksuehto 14 pv netto tilattujen palvelujen ensimmäisestä toteutuspäivästä ja sähköisten tiedostojen tai tallenteiden osalta tilauspäivästä

Tilausvahvistus

Tilauksen jälkeen tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään tilausvahvistus, josta näkyvät tilausta koskevat tiedot. Tilaajan velvollisuus on tarkastaa tilausvahvistuksen oikeellisuus ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun alla olevilla yhteystiedoilla.

Toni Auvinen Avarasti Oy
Säestäjäntie 17
71800 Siilinjärvi

0442450818
toni.auvinen@avarasti.fi
www.avarasti.fi
2004563-6

Toimitustavat

Tilauksen sisältämät palvelut voidaan toimittaa palvelusta tai tilaajan valinnasta riippuen, joko paikan päällä, etäyhteydellä tai sähköisesti.

Paikan päällä -toimitustapa tarkoittaa, että tilattu palvelu toteutetaan tilaajan omissa tiloissa, tapahtuman järjestämispaikalla tai muussa erikseen sovittavassa kohteessa.

Etäyhteydellä -toimitustapa tarkoittaa, että tilattu palvelu toteutetaan Microsoft Teamsilla tai jollain muulla videoyhteyden luovalla ohjelmalla.

Sähköisesti -toimitustapa tarkoittaa, että tilattu palvelu toimitetaan sähköisenä tiedostona tai tallenteena.

Toimituskulut

Tilauksen hintaan lisätään laskutusvaiheessa toimituskuluina matkakustannukset asiantuntijan kotipaikkakunnalta toteutuspaikalle joukkoliikenteellä toteutuman mukaisesti tai autolla 0,55 euroa/km. Matka-ajan ollessa yhteen suuntaan yli kolme tuntia lisätään hintaan 150 euron majoitus- ja päivärahakustannus. Microsoft Teams tai muilla vastaavilla etäyhteyksillä, tiedostona tai tallenteena toimitetut palvelut ilman matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia. Kaikki hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Toteutuksen ajankohta

Tilaaja esittää toiveen tilaamiensa palveluiden toteuttamisen ajankohdasta tilauslomakkeen lisätietoja kohdassa.

Toimitusaika vahvistetaan asiakkaalle tilauksen saapumisen jälkeen sähköpostilla tai puhelimitse.

Peruutusoikeus

Tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa tilauksesta syytä ilmoittamatta.

Palveluilla ei ole peruutusoikeutta, jos niiden toteuttaminen on aloitettu.

Sähköisillä sisällöillä ei ole peruutusoikeutta, jos niiden toimittaminen on aloitettu.

Peruutusoikeuden määräajan noudattamiseksi riittää ilmoitus peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutussajan päättymistä sähköpostilla: toni.auvinen@avarasti.fi 

Ongelmatilanteet

Mikäli tilattu, toimitettu tai toteutettu palvelu ei vastaa palvelusta etukäteen annettuja tietoja, tulee virheestä ilmoittaa viimeistään 14 päivän kuluessa palvelun toimituksesta tai toteutuksesta kirjallisesti sähköpostin välityksellä: toni.auvinen@avarasti.fi