Osallistava strategiaprosessi kunnille, yhtymille ja yhtiöille

Strategiatyö on tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa on otettava huomioon niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Käytännössä asiakkaat, henkilöstö, sidosryhmät sekä organisaation oma hallinto/omistajat. Strategian tulisi kuvata miten tavoitteet saavutetaan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta hyödyntäen. Kolmella kysymyksellä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä?

Strategian merkitys johtamisen välineenä on huomattava ja strategia onkin enemmän matka kuin päämäärä. Hyvä strategia antaa suuntaa, mutta jättää riittävästi liikkumavaraa tavoitteiden toimeenpanoon. Ennakoivassa strategiatyössä hyödynnetään toimintaympäristön muutoksia, peilaten niitä olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin. Strategian keskeisimpiä osia ovat kriittiset menestystekijät, joissa on onnistuttava sekä strategian seurannan mahdollistavat mittarit.

Strategian toteutumisen ratkaisevat lopulta ihmiset. Dokumentin sijaan strategiatyössä kannattaa painottaa prosessin aikana syntyvää yhteisymmärrystä.

Osallistava strategiaprosessi on suunniteltu kuntaomisteisille yhtiöille ja yhtymille toimialasta tai palvelualueista riippumattomasti.

Strategiaprosessin osallistujat ja roolit:

 • Asiakkaat/käyttäjät
  • Asiakaskokemus, käyttäjäpalaute
 • Henkilöstö
  • Työntekijäkokemus, sitoutuminen
 • Sidosryhmät
  • Yhteistyö ja kumppanuudet
 • Hallinto/omistajat (yhtiön hallitus)
  • Resurssit, talous, visio, seuranta ja mittarit
 • Operatiivinen johto (toimitusjohtaja)
  • Strategian toimeenpano, seuranta ja mittarit

Strategiaprosessin työsuunnitelma:

 • Strategiaprosessin kuvaus (työsuunnitelman hyväksyminen)
 • Tausta-aineistojen kokoaminen ja jäsentely (lähtötilanne)
 • Tarvittavat kuulemiset ja osallistavat kyselyt/haastattelut
 • PJ:n, TJ:n ja konsultin työpalaveri 1
 • Työpalaverin sisällön tiivistäminen ja kirkastaminen (konsultti)
 • Hallituksen työpaja 1: strategian sisältöjen määrittäminen
 • Hallituksen linjauksien tiivistäminen ja kirkastaminen (konsultti)
 • PJ:n, TJ:n ja konsultin työpalaveri 2
 • Työpalaverin sisällön tiivistäminen ja kirkastaminen (konsultti)
 • Hallituksen työpaja 2: strategian sisältöjen tarkistaminen
 • Hallituksen linjauksien tiivistäminen ja kirkastaminen (konsultti)
 • PJ:n, TJ:n ja konsultin työpalaveri 3
 • Työpalaverin sisällön tiivistäminen ja kirkastaminen (konsultti)
 • Hallituksen työpaja 3: strategian viimeistely/hyväksyminen
 • Strategian valmistuminen ja toimitus tilaajalle.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Toni Auvinen, yrittäjä, toimitusjohtaja

Tavoitat minut sähköpostilla: toni.auvinen@avarasti.fi tai puhelimitse: 044 2450818 (myös WhatsApp).